สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

 

ประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่ให้บริการ eduroam 

North and South America

 • Argentina: InnovaRed
 • Brazil: RNP
 • Chile: REUNA
 • Colombia: RENATA
 • Ecuador: CEDIA
 • El Salvador: RAICES
 • Guatemala: RAGIE
 • Mexico: CUDI
 • Panama: RedCyT
 • Peru: RAAP
 • United States: Internet2
 • Uruguay: RAU2
 • Venezuela: REACCIUN2

Asia Pacific

 • Australia: AARNet
 • China: CERNET, CSTNET
 • Hong Kong: HARNET
 • India: ERNET
 • Indonesia: NHERENT
 • Japan: JGN2, SINET
 • Korea: KREONet2, KOREN
 • Laos: LERNET
 • Malaysia: MYREN
 • Nepal: NREN
 • New Zealand: KAREN
 • Philippines: PREGINET
 • Singapore: SingAREN
 • Taiwan: ASNet, TWAREN/TANet2
 • Thailand: ThaiSarn, UniNet
 • Vietnam: VINAREN

Middle East & Africa

 • Algeria (ARN)
 • Democratic Republic of Congo (Eb@le)
 • Israel (ILAN)
 • Kenya (KENET)
 • Malawi (MAREN)
 • Morocco (MARWAN)
 • Mozambique (MoRENet)
 • Qatar (QNREN)
 • Rwanda (RwEdNet)
 • South Africa (TENET)
 • Sudan (SUIN)
 • Tanzania (TERNET)
 • Uganda (RENU)
 • Zambia (ZAMREN)

Europe

 • Pan-Europe: GÉANT
 • Northern-Europe: NORDUnet
 • Austria (ACOnet)
 • Belarus (BASNET)
 • Belgium (BELNET)
 • Bulgaria (BREN)
 • Croatia (CARNet)
 • Cyprus (CyNet)
 • Czech Republic (CESNET)
 • Denmark (DeIC)
 • Estonia (EENet)
 • Finland (Funet)
 • France (RENATER)
 • Georgia (GRENA)
 • Germany (DFN)
 • Greece (GRNET S.A.)
 • Hungary (HUNGARNET)
 • Iceland (RHnet)
 • Ireland (HEAnet)
 • Italy (GARR)
 • Latvia (SigmaNet)
 • Lithuania (LITNET)
 • Luxembourg (RESTENA)
 • Malta (University of Malta)
 • Montenegro (MREN)
 • Netherlands (SURFnet)
 • Norway (UNINETT)
 • Poland (PIONIER)
 • Portugal (RCTS2)
 • Republic of Macedonia (MARNet)
 • Republic of Moldova (RENAM)
 • Romania (RoEduNet)
 • Russian Federation (RBNet, RUNNet)
 • Serbia (AMRES)
 • Slovakia (SANET)
 • Slovenia (ARNES)
 • Spain (RedIRIS)
 • Sweden (SUNET)
 • Switzerland (SWITCH)
 • Turkey (ULAKBIM)
 • Ukraine (URAN)
 • United Kingdom (JANET)